top of page

שער הרחמים

תפילות למסע הפוריות

במשפט אחד

ספר מרגש ובו תפילות מסורתיות לצד שירים עכשוויים שליקטה נילי ארבל; בנושאים הקשורים לתהליכי פוריות.

 

 

קצת על תהליך העיצוב

בחרנו בפורמט קטן יחסית כדי לשמור על תחושה אישית ודומה לסידור תפילה.

 

לכריכת הספר נבחרה תמונה עוצמתית המבטאת כמיהה, חיפוש, תפילה ותקווה.

בעימוד הפנימי שמרנו על עיצוב נקי וקלאסי, עם פונט מודרני לכותרות ופונט פרנקריהל לטקסטים עצמם.

 

הפונט שנבחר לכותרות השערים ייחודי ומוסיף גוון אמנותי לספר.

bottom of page