top of page

מחירון עיצובים

לפניכם מחירון כללי לעיצוב ספרים.

מכיוון שכל ספר הוא יחיד ומיוחד, וכל עיצוב שלנו מותאם אישית לספר שלכם,

יש לפנות אלינו לקבלת הצעת מחיר מדויקת.

 • עיצוב ועימוד ספר שירה: 2,500–3,500 ש"ח
  כולל: ✔ עימוד פשוט בפונט אחד ✔ מספר עמודים ממוצע: 80 ✔ מספור עמודים ✔ בניית תוכן עניינים ✔ עד 2 סבבי הגהות ותיקונים ✔ עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה ✔ הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס
 • הפקה כוללת של ספר שירה: 4,250–5,000 ש"ח
  כולל: ✔ ניקוד ע"י נקדן מקצועי ✔ עימוד פשוט בפונט אחד ✔ מספר עמודים ממוצע: 80 ✔ מספור עמודים ✔ בניית תוכן עניינים ✔ עד 2 סבבי הגהות ותיקונים ✔ הגהה מקצועית ✔ עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה ✔ הבאה לדפוס - יצירת קשר עם בית דפוס ופיקוח לאורך תהליך ההדפסה ✔ הספרים המוכנים מתקבלים בבית הלקוח/ה
 • עיצוב ספר ילדים: 3,000–3,500 ש"ח
  כולל: ✔ עימוד פשוט בפונט אחד או שניים ✔ מספר עמודים ממוצע: 24 ✔ שיבוץ איורים בתיאום עם המאייר/ת ✔ עד 2 סבבי הגהות ותיקונים ✔ עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה ✔ הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס
 • עיצוב ספר מקצועי: 5,000–7,500 ש"ח
  כולל: ✔ התייחסות עיצובית מיוחדת לסוגי טקסט שונים (למעלה מ-6 סוגי טקסט שונים) ✔ יצירת שפה עיצובית לספר (בניית גריד עיצובי מורכב, עיצוב מדורים שונים, עיצוב ראשי פרקים, רמות שונות של כותרות והיררכיות טקסט) ✔ מספר עמודים ממוצע: 150 ✔ שיבוץ איורים ו/או תמונות ✔ בניית אייקונים במידת הצורך ✔ עד 2 סבבי הגהות ותיקונים ✔ עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה ✔ הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס
 • עיצוב תוכניות לימודים או פרויקט מורכב אחר: 7,500–12,000 ש"ח ומעלה
  כולל: ✔ התייחסות עיצובית מיוחדת לסוגי טקסט שונים (למעלה מ-6 סוגי טקסט שונים) ✔ יצירת שפה עיצובית לספר (בניית גריד עיצובי מורכב, עיצוב מדורים שונים, עיצוב ראשי פרקים, רמות שונות של כותרות והיררכיות טקסט) ✔ מספר עמודים ממוצע: 250 ✔ שיבוץ איורים ו/או תמונות ו/או בניית תרשימים מיוחדים ✔ בניית אייקונים במידת הצורך ✔ עד 3 סבבי הגהות ותיקונים ✔ עיצוב כריכה קדמית, אחורית ושדרה ✔ הגשת הקובץ כקובץ pdf מוכן לדפוס
 • עיצוב כריכה לספר: 1200–1,750 ש"ח
  כולל: ✔ הגשת עד 2 קונספטים עיצוביים לעיצוב הכריכה ✔ עיצוב כריכה קדמית, כריכה אחורית ושדרת הספר ✔ שיבוץ ברקוד, מסת"ב ומחיר מומלץ ✔ הפקת קובץ pdf מותאם לדפוס
 • עיצוב ובניית אתר אינטרנט: החל מ-4,500 ש"ח
  כולל: ✔ שיחת אפיון להבנת מבנה האתר ✔ הקמה ובנייה טכנית של האתר ✔ עיצוב מקצועי ברמה גבוהה, עיצוב מותאם אישית ✔ הדרכה בזום להזנת תכנים באופן עצמאי ✔ אפשרות לחיבור לסליקה

לחצו על כל כותרת לקבלת פרטים נוספים:

הערה: המחירים לא כוללים מע"מ ויש להוסיף עליהם את גובה המע"מ.

כמו כן המחירים לא כוללים מחיר של איורים, רכישת תמונות, הבאה לבית דפוס או הדפסה בבית דפוס.

טווחי המחירים משוערים בלבד ויש ליצור איתנו קשר עם הפרטים המדויקים של הפרויקט שלכם לקבל הצעת מחיר סופית.

bottom of page