top of page

מחירון עיצובים

לפניכם מחירון כללי לעיצוב ספרים.

מכיוון שכל ספר הוא יחיד ומיוחד, וכל עיצוב שלנו מותאם אישית לספר שלכם,

יש לפנות אלינו לקבלת הצעת מחיר מדויקת.

לחצו על כל כותרת לקבלת פרטים נוספים:

הערה: המחירים לא כוללים מע"מ ויש להוסיף עליהם את גובה המע"מ.

כמו כן המחירים לא כוללים מחיר של איורים, רכישת תמונות, הבאה לבית דפוס או הדפסה בבית דפוס.

טווחי המחירים משוערים בלבד ויש ליצור איתנו קשר עם הפרטים המדויקים של הפרויקט שלכם לקבל הצעת מחיר סופית.

bottom of page