top of page

ערך מוסף

מאת אופיר לוי

שמיים ייעוץ עסקי

במשפט אחד

הספר "עולם העסקים החדש" מציג תפיסה שונה ומאתגרת לניהול עסק בעולם שכולו מחובר, ובאותה העת, מנותק. תפיסה שמדברת על אידיאולוגיה ועל ערכים, כמו הקשבה, אכפתיות, חברות ודאגה. בחלקו השני של הספר, המחבר מגיש כלים ועצות פרקטיות להקמה ולניהול של עסק. 

 

 

קצת על תהליך העיצוב

העימוד הפנימי נשען על שפה עסקית ברורה ובהירה, יחד עם עיצוב טבלאות ותרשימים המקלים על ההבנה וההתמצאות של הקורא.

bottom of page