top of page

רוח ים

סיפורו של השיט התחרותי בישראל

בהוצאת הסיפור שנשאר

במשפט אחד

הספר רוח ים מתאר את התפתחות השיט התחרותי בישראל, ופורש תמונה מרשימה של חזון ונחישות, של הנאה והרחבת אופקים, לצד פיתוח תפיסה חינוכית־ערכית. 

 

 

קצת על תהליך העיצוב

הספר עשיר בפרטים - שולבו בו תמונות רבות, מסמכים וטבלאות. הוא כולל גם עיצוב של ארבעה שערים וכותרות מסוגים שונים. 

 

בעיצוב הכריכה השתמשנו בתמונה של גולשת שכאילו יוצאת אל פני השטח של הספר ובקוים אלכסוניים כדי לתת תחושה של תנופה ודינאמיות.

לעיון בספר הדיגיטלי ניתן ללחוץ כאן

bottom of page