top of page

חברייא דרבי שמעון

ספר צילומים מאת דוד סטנהיל

במשפט אחד

במשך יותר משנתיים וחצי דוד סטנהיל ביקר בציון הקבר של רבי שמעון בר יוחאי במירון. בביקוריו במקום עם מצלמתו הוא השתדל להיות פתוח, להכיל ואף ללמוד מכל האנשים אותם הוא פוגש; החברים של רבי שמעון – חברייא דרבי שמעון. חלקם חסרי בית, חלקם רק מבקרים יומיים, אך כולם בחרו או שרבי שמעון בחר עבורם להתנתק מאורח החיים הנורמטיבי ולבלות את חייהם סביב ציון הרשב"י.  את החוויה שלו במקום דוד סטנהיל משתף באמצעות התמקדות במספר דמויות איתן יצר קשר אישי ושאותן הוא מציג בספר זה באופן אמפטי ולא שיפוטי דרך התמונות אותן צילם.

 

 

קצת על תהליך העיצוב

שמרנו על עיצוב נקי כדי לתת במה לצילומים המעניינים.

לפונט הטקסטים המלווים נבחר פונט קו 16 של הגילדה.

בכריכה מופיע צילום של מחבר הספר יחד עם טיפוגרפיה נוכחת.

bottom of page