top of page

מעגלי חיים

ספר צילומים ושירים של בני הזוג רבקה ומוטי בן ארי

במשפט אחד

ספר שהוא דו-שיח בין השירים של רבקה והצילומים של מוטי, במבט לאחרו על חייהם המשותפים. ביצירה הזאת הם מנסים לבטא את הטלטלה ויפוש המקום האישי בגלגל החיים.

 

 

קצת על תהליך העיצוב

שמרנו על עיצוב נקי כדי לתת במה לצילומים המרשימים.

לפונט השירים נבחר פונט הדסה הקלאסי.

בכריכה מופיע צילום של מחבר הספר יחד עם טיפוגרפיה נוכחת.

bottom of page