top of page

הכוכב של איתמר

ספר ילדים מאת ניצה טרבלסי

במשפט אחד

ספר ילדים עדין ונוגע על אהבת הורים לידיהם, ועל היכולת של הילדים להעיר בתוכם אהבה עצמית גם ללא נוכחות של ההורים. 

קצת על תהליך העיצוב

אסי רבינוביץ' איירה ברגישות רבה את הספר. בחרנו בכתב עדין שישלים את האווירה, והקפדנו על סידור הטקסטים בצורה משלימה לאיורים.

ספר עדין עם נוכחות פנימית חזקה.

bottom of page