top of page

חוברות לימוד
לאולפן אינטגרליה

עיצוב ועימוד חוברות לימוד בשלוש רמות לאולפן לימוד עברית בתל אביב

במשפט אחד

עיצוב ועימוד חוברות לימוד לשפה העברית.

 

 

קצת על תהליך העיצוב

בתהליך העיצוב והעימוד שמנו דגש על שפה עיצובית פשוטה ונקיה, כדי להנגיש את התוכן והתרגילים בצורה הכי קלה ובהירה ללומדים. שילבנו אייוקנים לכל סוג משימה, והוספנו איורים ותמונות לאווירה. תהליך העיצוב כלל פתרונות עיצוביים מורכבים להפשטה של כללי שפה שונים, עיצוב תרגילים שונים וכן טיפול בטבלאות מורכבות.

bottom of page