top of page

התנ"ך שלנו -
ספר יהושע

מאת אלון חזני

במשפט אחד

הורים וילדים יחדיו תנ"ך לומדים

 

 

קצת על תהליך העיצוב

אלון חזני העביר במשך שנים לימוד משותף של ספרי התנ"ך להורים ולילדים בקהילה שלו, ורצה לעשות צעד נוסף ולשדרג את דפי הלימוד לספר של ממש.

 

בספר הושקעה עבודה רבה בתכנון המדורים השונים ובהתייחסות הגרפית לסוגי טקסט שונים.

 

ניתנה התייחסות עצובית לפסוקי התנ"ך, לביאורי המילים בתוך הפסוקים ולשאלות המלוות.

המדורים השונים - קטעי מידע, חידות ושאלות, הרחבות, חידות בציורים, שאלות אתגר ועוד - קיבלו אייקון או צבע רקע שונה על מנת להקל על ההתמצאות ולבדל אותם באופן מיוחד.

לצד כל אלה, נבנה ציר זמן הממחיש את התקדמות האירועים, ושובצו מפות ואיורים חינניים של המאיירת דניאלה פונד. 

bottom of page