top of page

דקה לשבת

תובנות מאירות חיים מפרשת השבוע מזוית נשית אישית

מאת דבורה מינצברג

בהוצאת מעיינותיך

במשפט אחד

רעיונות קצרים לפרשות השבוע ומועדי השנה לנערות ונשים ברוח חסידית

 

קצת על תהליך העיצוב

לספר נבחר פורמט ריבועי קומקפטי ונוח לאחיזה. לכל חומש נבחר צבע מוביל אחר להתמצאות קלה. 

הכריכה הודפסה עם הטבעת זהב חגיגית ואיור שנוצר במיוחד בסטודיו.

bottom of page