top of page
הדמיה אתר גוני צבע.jpg

נעמי וורטהיימר

באתר של נעמי וורטהיימר, מאמנת אישית ויועצת לכלכלת המשפחה, יצרנו מרחב שמזמין לשיפור והתפתחות כלכלית. האתר מציג מידע על סדנאות, ליווי משפחות ובניית תקציב מדויק ורווחי. באמצעות עיצוב ברור ונגיש, הצלחנו להעביר את המסר הפשוט והברור של נעמי, ולעודד את המבקרים לשפר את מצבם הכלכלי בצורה חכמה וממוקדת.

ליווי כלכלי
ביטחון
משפחתיות

bottom of page