top of page
הדמיה אתר גוני צבע.jpg

חסדי אפרת

בניה ועיצוב של אתר דו לשוני לעמותת חסדי אפרת - מפעל צדקה מקומי המנוהל על ידי תושבי אפרת לרווחת תושבי העיר. העמותה מספקת סיוע כספי לנזקקים, בנוסף למזון, בגדים וריהוט. האתר מציג את המידע בצורה ברורה ונגישה, מאפשר הורדת טפסים ומדגיש את הפעילות הדיסקרטית והרגישה של העמותה. עיצוב האתר מתמקד בהנגשת מידע חשוב עבור תושבי אפרת ומאפשר לתורמים להבין את השפעת תרומותיהם על הקהילה המקומית. באמצעות עיצוב מקצועי ואפיון מדויק, יצרנו פלטפורמה שמחברת בין תורמים למקבלי הסיוע, ומשקפת את ערכי הקהילה, והעזרה ההדדית שמאפיינים את העמותה.

צדקה
קהילה
חסד

bottom of page