top of page

מסביב לעולם

מאת אסנת אביב ועדי זיו־סבג

במשפט אחד

חוברת הפעלות לתלמיד וחוברת הדרכה למורה

 

קצת על תהליך העיצוב

החוברות בנויות סביב טיול חוויותי של הילדים בארצות ויבשות שונות.

לכל מדינה הטעם והריח הייחודים לה, ועל כן יצרנו עיצוב צבעוני ומגוון במיוחד. 

על מנת לאפשר גישה קלה לגזירה וקיפול הדפים בעת הצורך החוברת נכרכה בספירלה. 

אל החוברת מתלווה ספר הדרכה למורות, גננות וקלינאיות תקשורת. כדי להקל על ההתמצאות, שיבצנו הפניות מוקטנות לכפולות בחוברת.

 

bottom of page