top of page

עיצוב סדרת כריכות להוצאת לסה

במשפט אחד

עיצוב סדרת ספרי פרוזה מתורגמים מאיסלנדית.

 

 

קצת על תהליך העיצוב

שי סנדיק פנה אלי בבקשה לעצב סדרת כריכות לספרים עבור הוצאה חדשה שהקים: "לֶסָה - ספרות צפונית".
מיד נעניתי לאתגר המסקרן.

לסה באיסלנדית פירושה "לקרוא", וזו הסיבה שבגינה הקים שי את ההוצאה הזאת - כדי שעוד אנשים יוכלו לקרוא ספרות איסלנדית בעברית. 

המפגש עם מתרגם הוא מיוחד בעיני כי גם אני רואה את עצמי כמתרגמת ומתווכת בין עולמות של מילים ותוכן לעולם הוויזואלי. בכל ספר שמגיע אלי אני מנסה לדלות ממעמקים את התוכן ולהביאו לידי ביטוי בקו וצבע.

ביקשתי משי שיתאר לי את האווירה הכללית שמשקפת את הסדרה וקיבלתי תשובה פואטית למדי:

"שקט נוגה שמתחתיו רוחשים רגשות סוערים".

וכך נולד העיצוב של הסדרה.
חשבתי על הצורניות של דף לבן כביטוי לשקט, שתחתיו יש התרחשות. הדף המתקפל גם מייצג את את המעבר משפה לשפה ורומז למלאכת התרגום ולפעולת הקריאה.
הפונט שנבחר הוא פונט סריפי המתקשר לתחום של אהבת הקריאה.
בכל כריכה מופיעה צורה גאומטרית שחורה "נקייה", שתלווה את הסדרה ותיצור זיהוי בין הספרים השונים. וכדי לאפיין כל ספר בנפרד - לכל ספר נבחר איור משלו המשקף את הלך הסיפור הספיציפי. האיורים שבחרתי נוטים להיות "שקטים" ומעט מופשטים, לעתים נוגים וצבעוניותם סולידית.

 

 

bottom of page